İletişim Formu* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur...

*
*
*
*

HAYVAN SAĞLIĞI

Negatif enerji dengesi nedir?
Negatif enerji dengesi nedir?

Negatif enerji dengesi nedir?

Negatif enerji dengesi, bir sığırın aldığından fazlasını üretmesidir.

Bu en çok hayvanların başına doğumu izleyen ilk 30 - 40 günlük devrede meydana gelir. Negatif enerji dengesi, süt veriminin pik yapmaya doğru gittiği ama yem tüketimini, rasyon tüketimini aynı oranda eşlik edemediği erken laktasyon dediğimiz, erken sağım dediğimiz doğumu izleyen ilk 3-6 hafta arasında meydana gelen olaydır. Negatif enerji dengesi şiddeti bir derece kadar kabul edilebilir. Ama bu şiddet çok fazla olursa hayvan ilk 60 günlük devrede yarım vücut kondisyonundan daha fazlasını kaybederse bu üreme fonksiyonu üzerine, uzun süre pik süt verimde kalma üzerine ve döl verimi üzerine olumsuz etki yapmaktadır. Negatif enerjisi dengesi şiddeti yüksek olan hayvanlarda ketozis olabilir, yani belli bir sınır üzerinde olan hayvanlar. Bu sınırın daha da artması sonucunda ölümcül karaciğer yağlanması gibi ağır döl verimi ve süt verimi düşüklüğünün yanı sıra bu tip ağır sağlık sorunları çıkabilmektedir.