İletişim Formu* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur...

*
*
*
*

HAYVAN SAĞLIĞI

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Canlı Hayvan Ticareti
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Canlı Hayvan Ticareti

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Canlı Hayvan Ticareti

Ülkemizde sığır cinsi ve koyun ve keçi türü hayvanlar küpelenerek kayıt altına alınmakta, bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilerek kimliklendirilmekte, sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun-keçi türü hayvanlar için nakil belgesi düzenlenerek hayvanların nakillerinde kullanılmak suretiyle yurtiçindeki hayvan hareketleri kontrol altına alınmaktadır.

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı Ve Korunması Yönetmeliğine göre, nakil sırasında hayvanlara refakat eden bakıcılar ve nakil araçlarının sürücülerine eğitim verildikten sonra yeterlilik belgesi, nakliyecilere yetki belgesi, hayvan naklinde kullanılan araçlara onay belgesi verilerek veri tabanına kaydedilmektedir. Yönetmelikle onaylanmış kara nakil araçlarının izlenmesine imkân sağlayacak GPS sistemleri zorunluluk haline getirilmiştir.

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı Ve Korunması Yönetmeliği ile hayvan nakilleri, sekiz saate kadar olan kısa ve sekiz saati aşan uzun yolculuklar olarak ikiye ayrılmıştır. Süresi sekiz saati aşan uzun yolculuklarda hayvanlar araçtan indirilip dinlendirildikten sonra yolculuğa devam edilmektedir. Uzun yolculuklarda yolculuk kütüğü tutulması gerekmekte, yolculuk kütüğünde nakil planı, çıkış yeri, varış yeri, nakliyat şirketi beyanı ve karşılaşılan olağandışı olaylara ilişkin raporlar yer almaktadır. Yönetmelikte, nakil aracı türüne, nakli yapılacak hayvanların yaşına, vücut ağırlığına ve büyüklüğüne göre sağlanması gereken asgari alan büyüklükleri tanımlanmıştır.

Hayvan ticareti yapan satıcılar hayvan hastalıklarının yayılmasında önemli rol oynamaktadır. Canlı hayvan ticareti yapan satıcıların kayıt altına alınması ile ilgili mevzuat çerçevesinde, doğrudan ya da dolaylı olarak sığır cinsi hayvanlar, koyun ve keçi türü hayvanlar ile domuz türü hayvanların alım ve satımını yapan satıcıların belirli bir eğitimden geçirilerek teknik, hijyenik ve sağlıklı şartlarda çalışmaları sağlanmakta ve satıcılar hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla kayıt altına alınmaktadır.