İletişim Formu* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur...

*
*
*
*

HAYVAN SAĞLIĞI

Hayvancilik Desteklemeleri
Hayvancilik Desteklemeleri

Hayvancilik Desteklemeleri

Birim Fiyatları

(1) Buzağı-Malak DesteğiAçıklamaTL/Baş
4 Ay ve Üzeri Buzağı-Malak (81 İl)   350
Soykütüğü (81 İl)   500
Döl Kontrolü   50 (İlave)
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri   200 (ilave)
Anaç Manda   250
Soy kütüğüne kayıtlı manda   400
Malak   150
Soy kütüğüne kayıtlı Malak   400
(2) Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam Desteği   200 Baş ve Üzeri Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak ödenir.
(3) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.   Birime Destek
(4) Koyun-Keçi Desteği   Birime Destek
Koyun-Keçi   25TL/baş
(5) Tiftik Üretim   Birime Destek
Tiftik   30 TL/baş
(6) Süt Primi   Birime Destek
Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütü   Bakanlıkça belirlenir
(7) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Adana, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Erzincan, İzmir ve Uşak illerinde   Birime Destek
Her bir sığır için   Bakanlıkça belirlenir
(8) İpek Böceği   Birime Destek
Tohum (kutu)   70 TL/adet
Yaş koza   50 TL/kg
(9)  Arıcılık   Birime Destek
Arılı kovan   10 TL/adet
Ana arı   15 TL/adet
Damızlık ana arı   40 Tl/adet
(10) Su Ürünleri   Birime Destek
Alabalık 250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil) 0,75 TL/Kg
250.001-500.000Kg   0,375 TL/Kg
Yeni türler 250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil) 1 TL/Kg
250.001-500.000Kg    0,5TL/Kg
Midye 250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil) 0,05 TL/Kg
250.001-500.000Kg   0,025 Tl/kg
Kapalı Sistem 250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil) 0,5 TL/Kg
250.001-500.000Kg   0,25 Tl/kg
Kilogram üstü alabalık üretimi (kg) 250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil) 0,25 Tl/kg
250.001-500.000Kg   0,125 Tl/kg
Hastalıktan ari kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği 2.500 adete kadar 60 Tl/kg
2.501-5000 adet   30 Tl/kg
Balık Tanıma Kartı(adet)   0,03 Tl/kg
(11) Balıkçı Gemisi Desteği   Birime Destek
10-20 metre   10.000 TL/m
21-30 metre   15.000 TL/m
31-34 metre   20.000 TL/m
35-45 metre   30.000 TL/m
46 ve Üzeri metre   35.000 TL/m
(12)  Yem Bitkileri   Birime Destek
Yonca (sulu)   60 TL/dekar/yıl
Yonca (kuru)   35 TL/dekar/yıl
Korunga   45 TL/ dekar/yıl
Tek yıllıklar   40 TL/dekar
Silajlık tek yıllıklar   55 TL/dekar
Silajlık mısır (sulu)   90 TL/dekar
Silajlık mısır (kuru)   45 TL/dekar
Yapay çayır-mera   150 TL/dekar
Patates siğili görülen alanlarda   Aldığı desteğe İlave %50
(13)  Hayvan Hastalık Tazminatları   Birime Destek
Kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir.    
(14) Hayvan Başı Ödeme   Birime Destek
Hastalıktan ari işletme   450 TL/baş
Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)   80 TL/baş
(15) Aşı Desteği   Birime Destek
Büyükbaş Aşı Uygulama   1,50 TL/baş
Küçükbaş Aşı Uygulama   1,00 TL/baş
Büyükbaş Küpe Uygulama   1,50 TL/baş
Küçükbaş Küpe Uygulama   1,00 TL/baş
(16) Atık Desteği   Birime Destek
Büyükbaş hayvan atıkları (Aşılama sonrası)   1000 TL/baş
Küçükbaş hayvan atıkları (Aşılama sonrası)   150 TL/baş
(17) Hayvan Gen Kaynakları   Birime Destek
Büyükbaş Koruma   600 TL/baş
Küçükbaş Koruma   90 TL/baş
Sığır Pedigrili Koruma   800 TL/Baş
Arı Koruma   40 TL/kovan
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru   70 TL/baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru   40 TL/baş
Halk Elinde Manda Islahı   850 TL/Baş
Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği   200 TL/Baş
Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği   200 TL/baş
(18)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi   Bakanlıkça belirlenir.
(19) Besilik erkek sığır desteği    
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 1-200 baş için (200 dahil) hayvan başına 250 TL'ye kadar Bakanlıkça belirlenen fiyat üzerinden destekleme ödemesi yapılır.
(20) Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği   Birime Destek (TL/Dekar)
Örtüaltında Biyoteknik mücadele   120
Örtüaltında Biyolojik mücadele   400
Örtü Altı Paket Toplama   520
Biyoteknik mücadele   50
Biyolojik mücadele   50
Açık Alanda Paket Toplama   100