İletişim Formu* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur...

*
*
*
*

HAYVAN SAĞLIĞI

Geviş getirme davranışının önemi nedir, nasıl geliştirebiliriz?
Geviş getirme davranışının önemi nedir, nasıl geliştirebiliriz?

Geviş getirme davranışının önemi nedir, nasıl geliştirebiliriz?

Geviş getirme davranışı hava ve su kadar önemlidir.

Çünkü biz insanoğlu olarak veya insan olarak yaşayabilmek için nefes almaya ihtiyaç duyuyoruz. Kan dolaşımına ihtiyaç duyuyoruz. Sığırlar ise nefes alma ve kan dolaşımını sürdürmesinin yanı sıra üçüncü bir yaşamsal fonksiyona geviş getirmeye ihtiyaç duyarlar. Geviş getiren hayvanlar başta sığır olmak üzere geviş getirmelerinin azalması tükürük salgılarının azalması demektir. Tükürük salgılarının azalması da işkembeye yutulan tükürükle beraber yeterli tampon yani bazik alkalik karakterli tükürüğün ana maddesi olan sodyum bikarbonatın gönderilememesi buna bağlı olarak da işkembe de mikroorganizmaların yemleri parçalama sonucunda ortaya çıkan asitlerin bertaraf edilememesi sonucunu ortaya çıkartır. Hayvanlarda geviş getirme yeterli olmadığında Rumen asitliği artar işkembe PH’ı düşer ve hayvan akut asidoza girerek bir süre sonra ölebilir. Geviş getirme davranışı bu nedenle hayati bir davranıştır. Geviş getirme davranışını yönetebilmemiz, belli bir sayının üzerine çıkartabilmemiz için veya belli bir sürenin üzerine çıkartabilmemiz için rasyonun kaba yem oranının belli bir oranının altına düşürülmemesi hayvanların yeterli yatma süresi, yatma konforunun sağlanması, sık sık rahatsız edilmemesi, yataklıkların konforlu tutulması, sıcaklık stresini mümkün olduğunca az yaşatılması, geviş getirme davranışının bizim yönetebileceğimiz veya olumlu yönde arttırabileceğimiz uygulamalardır.