İletişim Formu* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur...

*
*
*
*

HAYVAN SAĞLIĞI

GAP-DAP-KOP-DOKAP Hibe Desteği
GAP-DAP-KOP-DOKAP Hibe Desteği

GAP-DAP-KOP-DOKAP Hibe Desteği

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.   Birime Destek
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş) Anaç Sığır  350TL/baş
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş) Buzağı  150TL/baş

Başvurular, projenin devam ettiği 2019-2023 yıllarında her yıl 1 Ocak 31 Mart tarihleri arasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP), DOĞU ANADOLU (DAP), DOĞU KARADENİZ (DOKAP) VE KONYA OVASI (KOP) PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

(CUMHURBAŞKANI KARAR NO: 25/12/2018 TARİHLİ – 502 SAYILI KARAR)

(TEBLİĞ NO:2019/16)

Uygulama ve Ödemeler: 

Proje uygulama süresi 2019-2023 yılları arasında olup, 10-50 baş arası kurulu büyükbaş ve 100-200 baş arası kurulu küçükbaş hayvan işletmelerine damızlık erkek materyal (boğa, koç ve teke), yeni ahır/ağıl yapımı ve ahır/ağıl tadilatları ve makine alet-ekipman alımları konularında hibe desteği sağlamaktadır.

Ahır/ağıl yapımı ve/veya tadilatına,  damızlık boğa, koç ve teke alımlarına ve gübre sıyırıcı ve süt sağım makinesi alımlarına 2019-2023 yılları arasında % 50 hibe uygulanacaktır.

Başvurular Nereye Yapılmaktadır:

GAP, DAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki 41 ilde, inşaat yatırımları için doğrudan İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine, damızlık erkek materyal alımları için ise İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurular yapılmaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılır:

Hibe programına başvurabilmek için gerçek ve tüzel kişilik olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan yatırımcılar bağlı bulundukları illerin İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, bir dilekçe ile, Bakanlığımız Türkvet kayıt sistemi ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduklarını belgeleyen belgeler ve sahip oldukları arazi varlıklarını gösterir bilgiler ile ön başvurularını yapabilirler.

Başvurular Ne Zaman Yapılır:

Bakanlıkça onaylanan başvurular, yatırımcıya tebliğ edildikten sonraki 12 aylık sürede tamamlanır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde denetim yapılması ardından uygun görülen tamamlanmış yatırımlar için hak ediş cetveli hazırlanıp hibe ödemesinin yapılması için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık ise tüm evrak ve işlemlerin tamam olması halinde ödemenin gerçekleşmesi için Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne talimat gönderilir.

Detaylı Bilgi:

Konu hakkında detaylı bilgiye Hayvancılık Genel Müdürlüğü web sitesindeki PROJELER başlığı altında yer alan uygulama rehberinden ulaşılabilir.

https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler