İletişim Formu* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur...

*
*
*
*

HAYVAN SAĞLIĞI

CAN ÇEKİŞEN SEKTÖR: HAYVANCILIK
CAN ÇEKİŞEN SEKTÖR: HAYVANCILIK

CAN ÇEKİŞEN SEKTÖR: HAYVANCILIK

CAN ÇEKİŞEN SEKTÖR: HAYVANCILIK
 
Ekonominin lokomotifi konumundaki hayvancılık sektörü, bu dönemde can çekişmektedir.

Çünkü bir litre süt ile bir kğ. yem alamaz duruma geldik.  Konsantre yem dışındaki tüm masraflar ise gelir dışında sağlamak durumundasınız . Eğer durumunuz yoksa tüm hayvanları kesime vermek zorundasınız.

Tüm üreticiler aynı durumda oldukları için hayvanlarını kasap dışında satma seçenekleride kalmadı.

Hibe desteklemeleride hayvancılığın sürdürebilirliğine katkı sağlayamadı. Çünkü  sıfır işletme kurmak hayvancılığa çözüm olmaktan öte, yük olmaktadır. Asıl desteklenmesi gereken , mevcut işletmelerin ayakta kalmasını sağlamaktır.

Bizi ileriye taşıyacak olan hayvancılık sektörü,  dünyada stratejik öneme sahiptir.

Toplumların dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için hayvansal üretimin aksamaması gerekir. Bu nedenle, hayvancılık sektörü ülke ekonomisinin en önemli değeridir.

Ülkenin kalkınması için, kendi kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlar.

Hayvancılık sektörü, ekonomik faaliyet kolu olarak,  temel geçim kaynağı olması ve ülke ekonomisi açısından çok değer göstermektedir.

Sektörün gelişmesine ve yerleşmesine katkı sağlamamız gerekirken, bizler sektörün son bulması için tüm çabalarımızı sergilemekteyiz.

Bizlerin yem fiyatları ile uğraşmaktan öte, hayvan başına elde edilen et ve süt üretim miktarını artırma çabasında olmamız gerekir.

Yem fiyatları ile uğraşmaktan öte, birim alanda elde edilen yem bitkisi miktarını nasıl artırabiliriz diye yoğunlaşmamız gerekir.

Et ve süt fiyatları ile yem bitkileri fiyatlarındaki dengesizlik, bizleri sürekli yem fiyatlarındaki artış ile sektörün gelişimi engellenmektedir.

Sektörün gelişmesi ve rekabetin oluşması için sulanabilir arazilerimizi artırıp hayvancılığın hizmetine sunmak zorundayız.

Üretici sürekli yüksek maliyet ile uğraştığı için kaliteli ve ucuz üretme dönemine geçememektedir.

Hayvancılık sektörünün, diğer bir katkısı, kırsal kesimin büyük şehirlere göç etmesini engelleyerek, kırsalın ekonomiye kazanımını sağlamaktadır.

Bizler tam aksini yaparak,kırsaldaki üretimi bitirip,  kırsalın şehir merkezlerine göç etmelerini sağlayarak, ekonomik tıkanıklığa neden olmaktayız.

Nüfusun çoğunluğunun kırsalda üretim ile uğraşması gerekirken, bizler kırsalı kırsallaştırmaktayız.

Hayvansal üretimin tarımdaki değerini yüksek düzeyde tutarak, yem fiyatları ile boğuşmaktan kurtulmalıyız.

Tarımsal üretimin %75’ini hayvansal üretime ayırdığımız zaman bu problemleri azaltmış oluruz.

Toplam hayvan sayısını, toplam et ve süt miktarını ve bunların üretici fiyatlarını, hayvan başına düşen et ve süt miktarlarını iyi tahlil etmemiz gerekir.

Yem bitkisi ve fiyatlarını, birim alanda üretilen yem bitkisinin miktarını iyi tahlil ettiğimiz zaman, problemin çözümünü görmüş oluruz.

Et ve süt üretimindeki artış,  gıda sanayinin gelişmesine yol açar.Çünkü, dünya çapında gıdaya ulaşım çok zor olacaktır.

Sektörün üretimindeki güçlükler ve düşük kazançlar  yem, et , süt  fiyatlarındaki istikrarsızlık sektörü çok zor durumda bırakmıştır.

Küresel düzeyde gıdaya olan ihtiyaç artmasına karşılık sektörün istikrarını sağlamak çok önem arz etmektedir.

Ömer Aladağ