Veteriner Hekim Tarihçesi

Türkiye'de veteriner hekimliği eğitimi ilk defa 1842 yılında İstanbul'da askeri birliklerin veteriner hekim ihtiyacını karşılamak için Prusyalı askeri Veteriner Hekim Godlewsky önderliğinde Askeri Veteriner Okulunun açılması ile başlamıştır. İlk Sivil Veteriner Okulu da 1889'da yine İstanbul'da açılmıştır. Buna paralel olarak "Veteriner İşleri Müdürlüğü" kurulmuştur. Aynı zamanda Laboratuvar çalışmaları da başlatılarak eğitim-öğretim araştırma-uygulama hizmetleri beraberce yürütülmeye başlanmıştır. 1920'de askeri ve sivil veteriner okulları "Baytar Mekteb-i Alisi" adı ile birleştirilmiştir. 1928'de okulun adı "Yüksek Baytar Mektebi" şeklinde değiştirilmiştir.

Veteriner Hekimliğin Tarihçesi

Avrupa'da 18. yüzyılın ilk yarısında sığır vebası salgınlarında 200 milyon civarında sığırın ölmesiyle ve savaşlarda kullanılan tek tırnaklı hizmet hayvanlarında baş gösteren salgın hastalıkların artmasıyla askeri ekonomik ve sosyal yaşam olumsuz yönde etkilenmiştir. İnsanlar salgın hastalıkların sebep olduğu felaketleri doğal afetlerden sonra gelen en büyük felaketler olarak değerlendirmişlerdir. Bu salgınların önüne geçilememesi sonunda veteriner hekimlerin yetiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine dünyada ilk Veteriner Okulu 2 Şubat 1762'de Fransa'da açılmıştır.

Türkiye'de veteriner hekimliği eğitimi ilk defa 1842 yılında İstanbul'da askeri birliklerin veteriner hekim ihtiyacını karşılamak için Prusyalı askeri Veteriner Hekim Godlewsky önderliğinde Askeri Veteriner Okulunun açılması ile başlamıştır. İlk Sivil Veteriner Okulu da 1889'da yine İstanbul'da açılmıştır. Buna paralel olarak "Veteriner İşleri Müdürlüğü" kurulmuştur. Aynı zamanda Laboratuvar çalışmaları da başlatılarak eğitim-öğretim araştırma-uygulama hizmetleri beraberce yürütülmeye başlanmıştır. 1920'de askeri ve sivil veteriner okulları "Baytar Mekteb-i Alisi" adı ile birleştirilmiştir. 1928'de okulun adı "Yüksek Baytar Mektebi" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu okul 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü adı altında Ankara'ya taşınmıştır. 1948 yılında Ankara Üniversitesinin kuruluşu ile birlikte Veteriner Fakültesi adıyla Üniversiteye bağlanmıştır.

 
Copyright© 2008 Doğu Veteriner
Tasarım
Lila Yazılım