ADIYAMAN EKONOMİSİNİN ALTERNATİF ÇÖZÜMÜNDE KOYUNCULUK

                Adıyaman ekonomisinin iyileşmesine katkı sağlayacak hayvancılığın, çok özel kolu olan koyunculuğun yetiştirici açısından sağlayacağı, ekonomik getiriyi ifade etmeye çalışalım.

               Koyunculuk Adıyaman için Sosyo Ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır. Kırmızı et üretiminin yaklaşık %30’u süt üretimin yaklaşık %20’sini koyundan elde ettiğimiz bu sektör iç ve dış pazarda önemli bir yer alır. Koyun sütünün kaliteli peynir ve yoğurt imalatı ile üretim verimliliği sağlar. Deri mamulleri, yünleri dokumaların hammaddesinin oluşturur. Bu açıdan istikrarlı bir sektörün mensubu olarak Adıyaman ekonomisine katkı sağlamış oluruz.

               Bu sektör ailenin beslenmesi ve aile bireylerine iş alanı oluşturarak üretkenliği sağlar. İstenildiği zaman koyunun para dönüşümü sağlanarak ihtiyaçların giderilmesi her zaman mümkündür.

              Bu açıdan koyunculuk, kırsal kesim için önemli bir istihdam alanı oluşturmakla ekonomik ve sosyal dengelerin korunmasına hizmet etmiş olur.

              Koyunculuk, meraya dayalı bir sektördür. Bu nedenle Adıyaman’da mera probleminin çözülmesi gerekir. Bu anlamda Adıyaman Tarım İl Müdürlüğü mera alanların tespit çalışmalarını bitirmiş olmasına rağmen bu alanda somut bir faaliyet oluşturulamadı. Normalde mera alanların korunup, bu alanlara yemlik tohumların ekilerek hayvancılığın hizmetine sunulması ve bu arazilerin değerlendirilmesi gerekir. Yarım kalan bu çalışmaları tamamlanıp bir an önce hayvancılığın gelişmesine katkı sağlaması ve beslenme yetersizliğinin çözüm bulmasını temenni ediyoruz.

              Koyun beslenmesini meraya dayalı olması ile yem girdi harcamalarını minimuma düşürüp finansal olarak iyileşmeyi sağlayarak, yatırım giderlerini düşük olmasını sağlamış oluruz.

              Koyunculukta, çoğalma yeteneğinin yüksek olması, verim süresinin kısa olması ile Adıyaman ekonomisi ve yetiştirici açısından önemli bir avantaj sağlar.

              Sektörün karşı karşıya diğer önemli problem, hastalıklara bağlı kayıpların fazlalığıdır. Bunun çözümünde yetiştiricinin Veteriner hekim ile diyalog halinde olması, zamanında gerekli müdahalenin yapılmasıyla çözüm bulacaktır.

              Sektörde ki iç Pazar dengenin oluşturulması için komşu ülkelerden hayvan girişlerinin kontrol altında tutulması gerekir. Sektörün kalıcılığı açısından, yetiştiricilerin yüksek verimli ırkları barındırıp, bakım ve beslenmesini sağlaması gerekir.

              Hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ile çalışma alanının hareketliliği ve bereketi sağlanmış olur.                                                                                                ömer ALADAĞ

 
Copyright© 2008 Doğu Veteriner
Tasarım
Lila Yazılım