Büyükbaş

Coli basillozis (Buzağı septisemisi)

Buzağıların viral ishalleri (BVD)

Paresis puerperalis (Doğum felci)

Ketozis

Şap hastalığı

Sığır vebası

Retentio secundinarum (yavru zarların alınması)

Asidozis

RPT

Güç doğum

Gıda indigasyonu

Pneumoni

Mastitis

Theleriosis

Timpani

Trichophydre (mantar hastalığı)

Papillomatosis (siğil)

Önemli bakteriyal hastalıklar

İç ve dış parazitler

Sütün önemi

Sığırlarda beslenme

DoğuVet kliniği olarak büyükbaş ile ilgili her türlü hizmeti sunmaktayız.

Verdiğimiz hizmet çok detaylı bir sisteme dayanıyor...

-Sol tarafta vermiş olduğumuz hastalıkların tanı,semptom,tedavi ve korunma yollarının detaylarını öğrenmek için lütfen incelemek istediğiniz hastalığı tıklayınız-

 

             

 

 
Copyright© 2008 Doğu Veteriner
Tasarım
Lila Yazılım