RETENTIO SECUNDINARUM

(Yavru zarlarının atılamaması)

Retentio secundinarum nedir?

Retentio secundinarum, çiftlik hayvanlarında doğum sonrası görülen önemli bir puerperal hastalıktır ve yavru zarlarının veya eşin atılamaması gibi isimlerle anılır.Doğum sonrası 12 saatten fazla (24 saat) kalıyorsa ve dışarı atılmazsa, patolojik veya anormal olarak kabul edilir ve retentio secundinarum olarak tarif edilir.Hastalık en çok ineklerde görülmekte olup, görülme sıklığı %2-69 arasında değişmektedir. Doğum-ilk tohumlama ve doğum-yeniden gebe kalma aralığının uzamasına sebep olarak, fertilitenin düşmesine yol açması ve süt veriminde düşüklüğe neden olması bakımından önemlidir.

Retentio secundinarum'a ne sebep olur ?

Erken doğum, geç doğum, güç doğum, abortlar, uterus tembelliğine sebep olan her türlü faktör, mevsim ve meteorolojik değişiklikler ve enfeksiyonlar retentio secundinarum'un oluşmasında etkili olan nedenlerin başlıcalarıdır.

Belli başlı sebepler şu şekilde sıralanabilir:

Mekanik sebepler

Güç doğum (buzağı inek için çok büyük, ters gelen buzağı, buzağının pozisyon bozukluğu).

İkiz doğum,Sezeryan, Travma,  Mevsimsel değişimler, Büyük fötus veya amfizemli fötus (gaz dolu fötus).

Besinsel sebepler

Gebelik sırasında enerji ve protein noksanlığı, Ca:P (Kalsiyum-Fosfor) dengesizliği, Vitamin A noksanlığı,  Selenyum noksanlığı, Vitamin E noksanlığı, İyot noksanlığı

İdari sebepler

Stres (nakil veya kötü bakım, zayıf yemleme şartları), Obezite, Kalıtsallık

Enfeksiyöz hastalıklar / Toksinler

Brucelloisi, Abort, Leptospirosis, IBR virüsü, BVD virüsü, diğer enfeksiyöz sebepler

TEDAVİ

Retentio secundinarum‘un tedavisinde ana amaç, ineğin üreme yollarının en kısa zamanda normal bir duruma döndürülmesidir. Yavru zarları, veteriner hekim tarafından elle alınabilir ve daha sonra antiseptiklerle ve antibiyotik tedavisi ile normale döndürülmeye çalışılabilir.Prostaglandin, östrojen ve oksitosin gibi hormon uygulaması yavru zarlarının atılmasını hızlandırabilir ve uterusta kalan sıvı ve birikmiş parçaları boşaltmak için kullanılabilir. Hormonal tedavi ile boşaltma başarılı değilse, uterus palpasyonu ve ılık su ile irrigasyon tavsiye edilebilir, bunu bir antibiyotik çözelti ile tedavi takip edebilir.İnvolüsyonun tamamlanması için uterustaki zararlı bakterilerin kontrol altına alınması ve uterusun yenilenmesi gerekmektedir. Bu amaçla uterus içi bir antibiyotik kullanılması tavsiye edilir. Uterusun yenilenmesini hızlandırır.

Sonuç

Fertilite üzerinde Retentio secundinarum'un negatif etkisi, genellikle, uterusun geciken involüsyonuna ve kronik endometritis'e bağlıdır, bu infertilitenin en çok bilinen sebeplerinden biridir. Retentio olan bazı ineklerde, pyometra, perimetritis, salpingitis'e (oviduct'ların yangısı) bağlı olarak sonuçta daimi sterilite veya endometrium tabakasında ciddi hasarlar oluşabilir. Çoğu hayvanda, ana ekonomik kayıp sütün az veya orta derecede kaybı ve uterusun bozulan involüsyonudur, bu da gebelikte gecikmeye yol açar

 

 

 
Copyright© 2008 Doğu Veteriner
Tasarım
Lila Yazılım